Stuur ons een bericht

Heb je een vraag over ons aanbod of wil je een afspraak maken voor een individuele sessie of consult? Stuur ons dan een bericht met je vraag, waarbij je alle velden invult. We zullen reageren per e-mail en indien gewenst telefonisch contact zoeken. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Je kunt ook mailen naar welkom@ inana.nu of bel: 06-10512274 tijdens kantooruren. Als je anoniem belt, zullen we de telefoon niet aannemen.

 

8 + 7 =

Inana – op reis naar je ware zelf is de handelsnaam van mijn bedrijf, wat voortgevloeid is uit mijn werkzaamheden in mijn bedrijf Inspirimens, coaching en therapie, opgericht in 2006. Vanaf 1 januari 2021 werk ik samen met Steven Ansems in ons nieuwe bedrijf (VOF) “Hartenlust”. De huidige website zal actief blijven, totdat de nieuwe website gevuld is en vanaf 1 januari vallen al onze activiteiten dus onder “Hartenlust”. 
KvK 80924360
Bank: NL67INGB0006697634
Vestigingsadres: Veld 7 in Dongen (NB).

Privacyverklaring
Bij het geven van workshops en individuele sessies verwerken wij persoonsgegevens van je. Met deze privacyverklaring informeren we je over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt door Anina Storteboom en/of degene(n) met wie zij de workshop geeft, meestal een co-trainer.

Als je je aanmeldt voor een workshop of individuele sessie geef je ons bepaalde
persoonsgegevens. Dat gebeurt via het formulier op onze website, via een e-mail of via de ticketshop. Ook kan het dat we telefonisch of  op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangen. De persoonsgegevens die we vragen, hebben we nodig om workshops en sessies
te kunnen geven.

Inana op reis naar je ware zelf verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
• Geslacht
• Informatie over ervaring met tantra of vergelijkbare zaken (massage, lichaamswerk,
meditatie)
• Informatie over fysieke en psychische gezondheid, gezondheidsklachten en levensloop
• Inhoud van communicatie

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Onderhouden van contact
• Verzorgen van workshops
• Bieden van individuele sessies
• Bieden van een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het kunnen afhandelen van klachten

Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij workshops of individuele sessies kunnen verzorgen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de belastingdienst (facturering).

Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met ons een workshop verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Je
persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie,
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt
gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden.
Bij bepaalde gegevens moeten we ons houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons vragen om je gegevens
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons vragen om een overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:
Anina Storteboom, welkom@inana.nu of 06-10512274

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Aanmelden nieuwsbrief