Inana | op reis naar je ware zelf 297294944002816

Welkom bij Inana!


firedragon_3eIu46IDop reis naar je ware zelf
Bij Inana kun je terecht met vragen en belemmeringen op het vlak van liefde, intimiteit en seksualiteit. Dat kan zowel individueel als met je partner. Mijn werkwijze is ervarings- en lichaamsgericht, met het accent op voelen, aanraking en aanwezig zijn in je lichaam. Meer verbinding met en bewustzijn van je binnenwereld, maakt dat de (intieme) contacten en relaties met anderen soepeler en meer ontspannen verlopen. Een opsomming van wat je bij mij kunt ervaren:

In de mythologie van het oude Sumerie is Inana (Inanna) de godin van hemel en aarde. Zij staat symbool voor vrouwelijke zelf-ontdekking en transformatie. Door het trotseren van vele ontberingen (de innerlijke levensreis, die wij allen moeten maken), ontmoet zij haar eigen schaduwkanten. Het transformatieproces wat hierop volgt, leidt tot een gevoel van heelheid, tot volledige acceptatie van al wat is.

op reis naar je ware zelf